De talenten van medewerkers ten volste benutten voor hun eigen ontwikkeling én de ontwikkeling van de organisatie – dat is waar wij bedrijven al jaren in ondersteunen. Hoewel veel bedrijven al tools en methodes inzetten om medewerkers op de juiste plek in de organisatie te zetten, gaat het toch nog regelmatig mis. Medewerkers halen geen voldoening uit hun werk, zien geen ruimte voor ontwikkeling of zijn simpelweg uitgekeken op de functie. Hoe komt dat en – belangrijker nog – hoe kun je dit als organisatie voorkomen?

Medewerkers tevreden houden is een hele uitdaging. Zelfs na uitgebreide evaluatiegesprekken, assessments en andere testen kan het zijn dat werknemers zich niet op hun plek voelen. Welke opties zijn er dan nog over? De kans is groot dat dit niet aan jullie inzet ligt, maar aan de methodes die een incompleet beeld geven van iemands kwaliteiten. Deze methodes zijn namelijk gericht op aangeleerd gedrag en laten natuurlijk gedrag volledig buiten beschouwing. Dat terwijl in iemands aangeboren talenten juist hun kracht schuilt!

Daarom maakt Keyminds gebruik van de Keyscan. Dit is een assessment dat rekening houdt met zowel de ontwikkelde als natuurlijke gedragingen van een medewerker. Het mooie is dat de Keyscan bedrijven in staat stelt om de inrichting van de organisatie veel breder en flexibeler te benaderen en meer te focussen op de rollen die medewerkers aan kunnen nemen dan de functietitels van die betreffende medewerkers.

Wat is het verschil tussen een functietitel en een rol?

Is er dan een verschil tussen de functietitel en de rol die iemand kan aannemen? Dat is er zeker. Met een functietitel is iedereen wel bekend. De functietitel beschrijft het samenhangende pakket van taken en verantwoordelijkheden die aan een medewerker zijn toegewezen. Deze titel is dan ook direct gelinkt aan de hiërarchie binnen een organisatie. Vandaag de dag worden medewerkers nog altijd aangesteld in een functie, waaraan ze rechten kunnen ontlenen als salaris en opleiding, maar ook bescherming tegen ontslag of overplaatsing.

Een rol heeft daarentegen weinig te maken met de hiërarchie binnen het bedrijf. Rollen zijn gebonden aan het werkproces en bevatten bepaalde taken die een bijdrage hebben aan het resultaat van de organisatie. Een rol ligt dus ook nooit vast binnen een bepaalde functie. Stel je voor: binnen jouw organisatie ben jij werkzaam als sales manager (functietitel). Je stuurt een team aan van sales medewerkers en rapporteert direct aan de managing director wanneer nodig. Hoewel de organisatie meerdere managers van andere afdelingen bevat, ben jij degene die ook de resultaten van alle afdelingen verzamelt en in één keer voorlegt aan de managing director. Dit is een rol die jij hebt aangenomen, maar die in principe bij iedere andere manager had kunnen liggen. Het is een taak die niet in jouw afgebakende takenpakket staat omschreven, maar die jij wel uitvoert, omdat dit iets is waar jij graag verantwoordelijkheid voor draagt en energie van krijgt. Deze vorm van het verdelen van rollen kan in iedere laag van de organisatie en bij iedere medewerker voorkomen.

Waarom worden rollen steeds belangrijker?

Door rollen aan te wijzen binnen de organisatie, worden medewerkers en dus jouw bedrijf steeds flexibeler. De flexibiliteit van een bedrijf heeft grote voordelen voor de personeelsontwikkeling en overkoepelende organisatieontwikkeling. Uit de Keyscan kan bijvoorbeeld blijken dat jij als sales manager niet alleen communicatief heel sterk onderlegd bent, maar ook een natuurlijk talent bezit voor plannen en organiseren. Het zou dan zomaar kunnen zijn dat jij de rol naar je toetrekt om ieder halfjaar een teamuitje of personeelsfeest te organiseren, of om in het laatste kwartaal een grote zakelijke meeting te organiseren om de plannen voor het nieuwe jaar te bespreken. Door die nieuwe kant van jezelf te ontdekken, voel jij je gelukkiger op je huidige werkplek.

Op deze manier creëer je dus meer flexibiliteit op de werkvloer, wat ook een positieve werking heeft op de organisatieontwikkeling. Stel dat er plotseling meer opdrachten binnenkomen dan van tevoren voorzien, waardoor er meer druk ontstaat bij de medewerkers, dan kan er snel geschakeld worden omdat iedereen verschillende rollen aan kan nemen. Door buiten de lijntjes te denken en uit te gaan van de talenten van je medewerkers, staat je organisatie plotseling veel krachtiger in haar schoenen.

Vind jouw rol met de Keyscan.

De Keyscan legt dus bloot waar de talenten, maar ook valkuilen van medewerkers liggen. Door hun talenten volop te benutten binnen de organisatie, zetten jullie gezamenlijk de organisatie in haar kracht. En door te weten waar de valkuilen liggen, kun je hier ook proactief mee omgaan door personeel aan te nemen dat juist voor deze competenties wél talent bezit. Iedereen heeft zo zijn of haar sterke en zwakke punten, en wanneer zowel de medewerker als de organisatie dat accepteert, kunnen zij samen buitengewoon succesvol worden.

Wil jij ook werken met rollen binnen jouw organisatie of wil je meer weten over de mogelijkheden die de Keyscan jouw medewerkers kan bieden? Lees dan hier meer over ons Ontwikkelassessment of neem contact met ons op. Onze consultants helpen je graag verder!