Conflictinterventie

Als organisatie wil je voorkomen dat een conflict escaleert en ten koste gaat van de bedrijfsresultaten. Zorg ervoor dat (disfunctionele) conflicten vroegtijdig worden gesignaleerd en constructief worden aangepakt. De Keyminds conflictinterventie start met een diagnose en leidt uiteindelijk tot concrete oplossingen waar alle betrokkenen niet omheen kunnen.