Outplacement

Afscheid nemen van een medewerker is voor een organisatie soms noodzakelijk, maar dit kan ook een lastig proces zijn. Een medewerker voelt zelf dat hij niet meer op zijn plek zit óf er is binnen de organisatie geen plek meer voor hem of haar. In beide gevallen is het van belang om oplossingsgericht te werk te gaan: een positieve toekomst voor zowel de medewerker als de organisatie. Keyminds richt zich op wat wel kan, waardoor er begrip en vaak ook opluchting ontstaat vanuit de medewerker.