Tijdens de huidige coronacrisis wordt de lat voor teamprestaties steeds hoger gelegd. Dit betekent dan ook dat teams een steeds grotere werkdruk ervaren. In eerste instantie lijkt dit een negatief effect te hebben, maar uit onderzoek blijkt dat werkdruk ook kan leiden tot verhoogde motivatie, creativiteit en focus. Hoe kan het dat druk de ene keer leidt tot negatieve gevolgen en de andere keer als positief wordt ervaren?

Natuurlijke en kwetsbare competenties

Om gedrag onder druk voorspelbaar te maken is het belangrijk om onderscheid te maken tussen natuurlijke en kwetsbare kwaliteiten. Natuurlijke kwaliteiten zijn competenties die iemand heeft ontwikkeld waar hij/zij van nature ook aanleg voor heeft, terwijl kwetsbare kwaliteiten competenties van nature minder goed bij iemand passen. Kwetsbare competenties ontstaan daarom meestal om een andere reden, zoals een bepaalde behoefte vanuit de omgeving of een angst om in een vervelende situatie terecht te komen. Zo kan iemand zich vanuit een angst om fouten te maken erg perfectionistisch opstellen en competenties ontwikkelen die gaan over gestructureerd werken (om zo maar de controle te kunnen houden!), terwijl dit van nature niet echt een kwaliteit is. De valkuil hierin is dat kwetsbare competenties onder druk komen te vervallen, omdat het een persoon normaliter al bovengemiddeld veel energie kost om dit gedrag te laten zien. Natuurlijke aanleg is dus van groot belang bij het ontwikkelen en inzetten van competenties in stressvolle situaties.

Kwaliteiten en competenties in teamverband

Binnen een team heeft ieder individu zijn eigen natuurlijke aanleg en ontwikkelde competenties. Onder druk zal onderling gedrag dus erg verschillend zijn, wat het lastig maakt een heldere voorspelling te doen over hoe jouw team zal reageren. Ook hier moet je er vanuit gaan dat alleen de natuurlijke kwaliteiten van teamleden standhouden, terwijl kwetsbare kwaliteiten komen te vervallen of vervormen. Belangrijk is dus dat alle teamleden hun natuurlijke kwaliteiten bewust kunnen inzetten én weten in te zetten.

Kwaliteiten in kaart brengen

Keyminds brengt met een effectief en snel online assessment zowel de natuurlijke als kwetsbare competenties van individuen binnen een team in kaart. De Keyscan bestaat uit twee onderdelen, waarvan het eerste onderdeel inzicht biedt in de onderbewuste gedragsvoorkeuren van een persoon en het tweede deel het ontwikkelde gedrag van een persoon laat zien. Door deze informatie te combineren, krijg je inzicht in hoeverre ontwikkelde competenties aansluiten bij natuurlijke aanleg en welke persoonlijke valkuilen daarbij aanwezig zijn. Een geaggregeerd teamprofiel van deze resultaten kan daardoor het gedrag van teams onder druk voorspelbaar maken.

Meer weten over dit proces en hoe je concreet inzicht kunt krijgen in wat de natuurlijke kwaliteiten binnen je team zijn? Lees dan meer over onze Teamsessies!