Tegenwoordig wordt van leiders binnen organisaties verwacht dat zij de mensen om hen heen positief beïnvloeden en stimuleren om zich te ontwikkelen. Slechts aansturen, werkzaamheden controleren en vakantieaanvragen behandelen voldoet niet aan de standaarden van modern, inspirerend leiderschap. Om daar te komen, is het van belang hoe een leider denkt – oftewel, over welke mindset hij of zij beschikt. Jouw mindset als leider heeft namelijk invloed op de inzet, het leervermogen en de resultaten van jezelf én van jouw medewerkers. Maar hoe vorm je zo’n mindset en welke gevolgen heeft dat voor jou, jouw team en de organisatie?

Growth of fixed mindset?

Iemand met een growth mindset gelooft dat je zelf invloed kunt uitoefenen op je eigen ontwikkeling en die van anderen. Volgens Carol Dweck, de grondlegger van deze theorie, stimuleren growth mindset-leiders hun medewerkers om nieuwe dingen te doen en zich te verbreden en te ontwikkelen. Ze worden ook wel ‘groeidenkers’ of optimisten genoemd. Dat terwijl mensen met een fixed mindset daar vaak moeite mee hebben dankzij hun diep verankerde overtuigingen. Zij worden vaak belemmerd door gedachten als “zo ben ik nou eenmaal”, “ik ben wie ik ben”, “what you see is what you get” en “het zit in de familie”. Mensen met een fixed mindset kunnen soms denken dat prestaties het gevolg zijn van statische persoonskenmerken en dus niet van inspanningen. Dat heeft tot gevolg dat je vanuit een fixed mindset vaak minder effectief kan leren en handelen dan vanuit een growth mindset.

Iemand met een growth mindset pakt onderstaande situaties bijvoorbeeld als volgt aan:

  • Obstakels? Zie het als een kans om te experimenteren en problemen op te lossen.
  • Kritiek? Dat is een kans om jezelf te verbeteren.
  • Is een actie mislukt? Dan is dat een kans om te leren en de situatie misschien zelfs om te keren.

Uitdagende taken worden sneller omarmd en er wordt harder gewerkt om te optimaliseren en te innoveren. Als growth mindset-leider betekent dit dat je zelf ook probeert steeds beter te worden, bijvoorbeeld door vragen te stellen, je eigen tekortkomingen te erkennen, om feedback te vragen en je te omringen met mensen die uitermate bekwaam zijn. Maar hoe zet je als leider die fixed gedachten van jezelf én je team daadwerkelijk om in growth gedachten?

Fixed triggers herkennen en aanpakken.

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat niemand óf een fixed mindset óf een growth mindset heeft. We hebben allemaal delen van beide mindsets. In de ene situatie kun je bijvoorbeeld vooral een growth mindset hebben: je vindt het niet erg als iets niet gelijk lukt en je laat je inspireren door de kwaliteiten van anderen. In een heel andere situatie kunnen toch weer fixed gedachten bovenkomen. Dan is het lastig om kritiek te ontvangen en ben je onzeker over je eigen kunnen. Naar welke mindset jij uiteindelijk besluit te luisteren, bepaalt voor een groot deel de mate waarin je jezelf zult ontwikkelen, aldus Carol Dweck. Om een growth mindset te vormen, zul je eerst je beperkende overtuigingen (die jouw huidige gewenste gedrag ondermijnen) moeten onderzoeken en onder ogen durven zien, voordat je deze kunt loslaten en transformeren. Dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Het vraagt aandacht en acties over een langere periode. Wij geven je vier tips om aan jouw eigen growth mindset te werken:

  1. Herken jouw fixed triggers. In welke situaties heb jij belemmerende gedachten? Probeer ze op te merken en te zien wanneer ze jouw denken en handelen (negatief) beïnvloeden.
  2. Maak een bewuste keuze. Als jij je bewust bent van jouw fixed gedachten en welke invloed ze hebben op de keuzes die je maakt, creëer je de kans om zelf bewust een andere keuze te maken.
  3. Luister naar growth gedachten. Formuleer voor jezelf op voorhand nieuwe dingen die je tegen jezelf kunt zeggen waarmee je jouw fixed gedachten omzet in growth gedachten. Dit zijn gedachten die je bijvoorbeeld helpen de uitdaging aan te gaan of te leren van feedback van anderen.
  4. Onderneem growth acties! Nu is het belangrijk dat je ook naar je growth mindset gaat luisteren en handelen. Maak in het begin de stappen voor jezelf niet te groot. De vooruitgang is belangrijker dan de eindbestemming!

Een growth mindset onder leiders én medewerkers heeft een positief effect op de organisatie. In de huidige complexe tijd, waarin steeds sneller moet worden ingesprongen op actuele situaties en de uitkomst niet altijd vaststaat, is focus op ontwikkelingsgericht en flexibel leiderschap essentieel om als organisatie succesvol te zijn. Wil je als leider effectief zijn, dan is het belangrijk om je ontvankelijk op te stellen en inzicht te krijgen in je eigen patronen om uiteindelijk een growth mindset bij jezelf en anderen te stimuleren.

Growth mindset in het licht van de Keyscan.

Keyminds maakt gebruik van de Keyscan, een persoonlijkheidsmeting die bewust en onbewust gedrag in kaart brengt. Met de Keyscan kijken we naar het ontwikkelbaar potentieel van leidinggevenden en medewerkers, waardoor  een goede basis kan worden gelegd en richting kan worden bepaald voor het vormen van een growth mindset. In welke situaties heb jij de neiging om vanuit je fixed mindset te handelen? Waar maak je al gebruik van jouw growth mindset? En welke onontdekte talenten bezit je, die je met een growth mindset ten behoeve van jezelf, jouw team en de organisatie in kunt zetten? Zo krijg je handvatten aangereikt om nog effectiever invulling te geven aan jouw leiderschap.

Wil je meer weten over de Keyscan of leiderschapsontwikkeling bij Keyminds? Wij helpen je graag verder. Neem contact op met onze consultants of bel naar 038-4556269. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden voor de leiders binnen jouw organisatie!