People are key

De kracht van een organisatie zit ‘m in de mensen die er werken. Het zijn de mensen die visie hebben, sturing geven, inspireren en innoveren. Zij vormen de kern van een succesvolle organisatie. Mensen komen het beste tot hun recht, als zij werken vanuit hun natuurlijke kracht: gedrag dat in ons DNA zit, waar we blij van worden en waar we goed in zijn. Keyminds helpt professionals om continu vanuit hun natuurlijke kracht te blijven werken aan ontwikkeling. Wij geloven dat als je medewerkers laat handelen vanuit hun natuurlijke aanleg, dit gelijk staat aan succes. Onze visie? Iedereen die zijn kracht en talenten kent, kan een Key Mind worden voor de organisatie!

Be true

Wanneer je denkt, handelt en communiceert vanuit je natuurlijke aanleg, komt je ware kracht naar voren. Ware kracht zit in echtheid en authenticiteit. Het optimaal gebruikmaken en toepassen van jouw natuurlijke kracht is de sleutel tot een evenwichtiger, efficiënter en daadkrachtigere persoonlijkheid. Mensen die weten waar hun natuurlijke talenten liggen, kunnen anderen leiden, sturen of inspireren. 

Stay relevant

Relevant blijven als organisatie en meegaan met de snel veranderende wereld is één van de grootste uitdagingen die er is. Goed functionerende organisaties hebben het vermogen om preventief te anticiperen op deze veranderingen en zo in verbinding te blijven met de omgeving. Door te weten welke talenten (en dus resources) je in huis hebt, kun je beter schakelen wanneer verandering nodig is.

Grow healthy

Gezonde groei gaat het best op natuurlijke wijze. Een aantal mensen kunnen vanuit hun talenten en kwaliteiten meegroeien met de organisatie, maar meestal vraagt groei voor het binnenhalen van nieuwe talenten. Een zorgvuldige procedure om de juiste persoon duurzaam aan de organisatie te verbinden is van groot belang om gezond te kunnen groeien. Maar soms vraagt groei het juist om het afscheid nemen van medewerkers. Ook dan is het belangrijk om dat op een zorgvuldige en professionele manier te doen. Zo ontstaat voor zowel werkgever als werknemer een toekomst met perspectief.

Onze visie start bij de Keyscan. Meer weten?