People are key

De échte kracht van een organisatie? Dat zijn de mensen die er werken. Zij die visie hebben, sturing geven, inspireren en innoveren. Ze vormen de kern van een succesvolle organisatie. Mensen komen het beste tot hun recht als ze werken vanuit hun natuurlijke kracht: gedrag dat in ons DNA zit, waar we blij van worden en waar we goed in zijn. Keyminds helpt professionals om continu vanuit hun natuurlijke kracht te blijven ontwikkelen. Wij geloven dat medewerkers die handelen vanuit hun natuurlijke aanleg, gelijk staan aan succes. Onze visie? Iedereen die zijn kracht en talenten kent, kan een Key Mind worden voor de organisatie!

Be true

Wanneer je denkt, handelt en communiceert vanuit je natuurlijke aanleg, komt je ware kracht naar voren. Ware kracht zit in echtheid en authenticiteit. Het optimaal toepassen van jouw natuurlijke kracht is de sleutel tot een evenwichtigere, efficiëntere en daadkrachtigere persoonlijkheid. Mensen die weten waar hun natuurlijke talenten liggen, kunnen anderen leiden, sturen en inspireren. 

Stay relevant

Relevant blijven als organisatie en meegaan met de snel veranderende wereld, is een van de grootste uitdagingen die er is. Goed functionerende organisaties hebben het vermogen om preventief te anticiperen op deze veranderingen en zo in verbinding te blijven met de omgeving. Door te weten welke talenten (en dus resources) je in huis hebt, kun je beter schakelen wanneer verandering nodig is.

Grow healthy

Gezonde groei realiseer je op natuurlijke wijze. Een aantal mensen kan vanuit hun talent en kwaliteit meegroeien met de organisatie, maar meestal vraagt groei naar het binnenhalen van nieuwe talenten. Een zorgvuldige procedure om de juiste persoon duurzaam aan de organisatie te verbinden, is van groot belang om gezond te groeien. Maar soms vraagt groei ook om het afscheid van bestaande medewerkers. Dan is het belangrijk om op een zorgvuldige en professionele manier van elkaar te scheiden. Zo ontstaat voor zowel de werkgever als de werknemer een toekomst met perspectief.

Onze visie start bij de Keyscan. Meer weten?