Ga naar de inhoud
Teamdynamiek verbeteren

Bouw een succesvol team

Verbeter teamdynamiek en werk succesvol samen

Een prettige en gezonde teamdynamiek is cruciaal voor het behalen van de gewenste resultaten binnen jouw organisatie. Ieder bedrijf heeft medewerkers die beter met elkaar kunnen samenwerken dan met anderen, maar het is wel belangrijk dat iedereen met elkaar door één deur kan. Is het nodig om binnen jouw werkgroep de teamdynamiek te verbeteren? Keyminds kan jou daarbij helpen, zodat succesvol samenwerken een gegeven en geen uitzondering wordt.

Lachende Esther bij evaluatie Keyscan

Teamdynamiek verbeteren met de Keyscan.

Aan de basis van onze dienstverlening ligt de Keyscan. De Keyscan is een ontwikkelingstool die is gericht op het blootleggen van aangeboren en aangeleerde kwaliteiten. Aangeboren kwaliteiten, ofwel iemands talenten, worden vaker niet dan wel benut binnen organisaties, simpelweg omdat werknemers en –gevers niet weten dat die talenten er zijn. Door met de Keyscan zowel het
onbewuste als bewuste gedrag van medewerkers in kaart te brengen, kunnen we de talenten binnen teams ontdekken en analyseren en aan de hand daarvan de teamdynamiek verbeteren. Het kan namelijk zo zijn dat collega’s die nu niet of nauwelijks samenwerken, wel over kwaliteiten beschikken die elkaar complimenteren en tot mooie resultaten kunnen leiden.

Het beste selectieassessment door inzicht in authentieke talenten en aangeleerd gedrag. Een krachtig assessment door persoonlijkheid in kaart te brengen.

Individuele en Teamontwikkeling

Om de teamdynamiek te verbeteren, beginnen we met het afnemen van het ontwikkelassessment. Met het ontwikkelassessment kom je erachter wie jouw medewerkers écht zijn en wie ze in de toekomst nog kunnen worden. Door hun werkelijke capaciteiten te ontdekken, kun je deze in het voordeel van zowel de organisatie als de medewerker zelf inzetten. Vervolgens leggen we alle
resultaten van de individuele ontwikkelassessments over elkaar heen tijdens het teamontwikkelingassessment. Hierdoor kom je erachter welke competenties in welke mate in jouw team aanwezig zijn. Bezitten maar weinig mensen een bepaalde competentie? Dan is het wijsheid om bijvoorbeeld in een nieuwe kandidaat juist naar die competentie te zoeken om balans in het
team te brengen en de teamdynamiek te verbeteren.

Team van Keyminds

Vandaag nog jouw teamdynamiek verbeteren?

Wanneer medewerkers beter begrijpen waar elkaars gedrag vandaan komt, zal al snel de teamdynamiek verbeteren. Ben je, zoals in bovenstaand voorbeeld, op zoek naar een goede aanvulling op jouw al bestaande team? Dan kun je ook het selectieassessment toepassen om de juiste kandidaat te werven. Wil jij dus vandaag nog beginnen met het verbeteren van de teamdynamiek in
jouw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een afspraak of meer informatie

Uitvoering van een selectieassessment of ontwikkelassessment in Amsterdam